M/S KVITBJØRN KLAR FOR ORDINÆR DRIFT

 

Etter dåpen 16. april i Stavanger er Nor Lines nye flaggskip, M/S Kvitbjørn, klar for ordinær rutedrift som verdens mest miljøvennlige skip.

M/S Kvitbjørn er det første av to nye naturgassdrevne godsskip som skal erstatte eldre tonnasje i fast rute mellom Nord-Europa og Norgeskysten til Nord-Norge. LNG-skipene som Nor Lines nå tar i bruk langs norskekysten er utviklet i tett samarbeid med Rolls Royce og omfatter i tillegg til bruk av flytende naturgass som drivstoff , også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord.

Skipstypen har vunnet flere prestisjefulle priser både for sitt nyskapende design, men også for sitt bidrag til klimavennlig logistikk. Blant disse kan nevnes Thor Heyerdahl prisen i 2014, Next Generation Ship Award i 2011, Miljøprisen – Transport & Logistikk i 2013 og Green Ship Technology i 2013.

Hvert av skipene vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglass og øker fleksibiliteten for transport mellom vei og bane til sjø. Skipene har ro/ro-kapasitet, som gir mulighet for å kjøre lasten direkte inn og ut av skipet, samt betydelig større kran, som gjør at den lokale kaien ikke nødvendigvis trenger å ha denne kapasiteten selv.

M/S Kvitbjørn, sammen med søsterskipet M/S Kvitnos som kommer i juli, er de to første skipene i Nor Lines fornying og oppgradering av fl åten. Totalt reduseres antall skip fra ni til syv. Men samtidig som antall skip reduseres, beholdes kapasiteten. Gjennomsnittsalderen på fl åten går i snitt ned fra 29,1 år til 11,2 år, noe som tilsvarer en nedgang på 61,5 %. I forhold til skipene som erstattes benytter de nye LNG-skipene 18 % mindre energi. CO2-utslippene reduseres med 38 %, NOx-utslippene med 90 %, mens SOx- og partikkelutslipp reduseres komplett med 100 %.